SŠUAŘ

SŠUAŘ naleznete v Praze 5 na Novém Zlíchově, ale její další budovy také na Praze 9 a na Praze 10. Atmosféra školy je vskutku rodinná. U vstupu mě přivítal hlídací, „velmi ostrý“ pes, který se bál více mě, než já jeho. Učni pracovali v menších dílnách ručně nebo ve velké strojní dílně na strojích – bez problémů byli připraveni k focení. Další zajímavostí této školy je, že ji vede žena, která nám bude také průvodkyní.

  DSC_0082 DSC_0097

Kdy byla škola založena a jakým oborům se mohou zájemci vyučit?

Škola byla založena v roce 1953 jako učiliště tehdejší Tatry. Po 10 letech se stala samostatným učilištěm. Loni jsme tedy oslavili 50. a 60. výročí. Dnes se věnujeme oborům, které souvisí se zpracování dřeva nebo kovu. Nabízíme obory truhlář a čalouník, umělecký kovář, umělecký řezbář nebo umělecký truhlář. Tyto obory jsou 3leté s výučním listem nebo 4leté zakončené maturitní zkouškou. Dále je u nás možno absolvovat nástavbové studium zakončené maturitou. Nabízíme také dálkové studium v oboru podnikání.

DSC_0062 DSC_0061

Kolik žáků na vaší škole momentálně studuje?

Celkem u nás momentálně studuje asi tak 500 žáků ve všech oborech. Z toho 400 studuje v denním programu a 100 studentů dálkově.

Který obor patří k nejoblíbenějším?

Nevím, jestli se toto dá přesně specifikovat. Obecně je velký zájem o umělecké obory. Snažíme se nabízet obory také v souladu se situací na trhu práce, aby se absolventi mohli dobře uplatnit. Není možné otevírat obory pro více uchazečů, než je schopen trh vstřebat. Často k nám také přicházejí absolventi např. gymnázia, kteří pochopili, že je nutné nabídnout trhu jistou odbornost, že prostě obecná maturita nestačí.

DSC_0186 DSC_0172

Je nutné absolvovat talentové zkoušky?

Ano, pro zájemce o studium uměleckých oborů je úspěšné absolvování talentové zkoušky podmínkou. Ovšem nehledáme nějaké „super“ talenty. Zaměřujeme se na posouzení výtvarného nadání a prostorové vnímání. Uchazeči kreslí a modelují, my také zohledňujeme jejich domácí práce nebo práce z nějakého kroužku, např. keramiky.  Máme velmi vysokou úspěšnost. 90 % zájemců o studium talentové zkoušky zvládne. Toto si vysvětlujeme velmi dobrým vedením již na základní škole. Ovšem nebavíme se o řemeslné zručnosti. Někteří uchazeči při nástupu do prvního ručníku neumějí vzít kladívko do rukyJ.

DSC_0066 DSC_0065

Účastníte se také oborových soutěží. Zmínila jste se, že vaše škola soutěže také pořádá? O jaké soutěže se jedná? 

Pořádáme soutěže už pro základní školy, pro žáky 8 a 9 tříd. Tato soutěž se jmenuje „Šikulka“ a žáci soutěží v týmech, v různých řemeslných dovednostech. Dále se účastníme a jsme spolupořadateli setkání „Svatopetrské kování“, což je setkání učňů a mistrů kovářů, kteří předvádí své umění. Tato akce je velmi motivační pro naše studenty, jelikož mnozí z nich zatouží být jako „oni“. Dále pořádáme mezinárodní „Řezbářské sympozium“ pro žáky řezbářských škol. Letos to již bude po šesté. Sympozia se účastní žáci z Bulharska, Německa, Srbska nebo třeba Rumunska a Moldávie. Naši žáci se účastní i oborových soutěží, teď byli na celostátní soutěži „Machři roku“ a také na Soutěži učňů stavebních oborů, kde v celostátním kole získali 3. místo.

DSC_0060 DSC_0152

Jaké je uplatnění vašich absolventů?

Někteří naši absolventi nacházejí své uplatnění již v průběhu studia. V posledním ročníku již vykonávají praxi v partnerských firmách a nebývá výjimkou, že získají práci právě tam. Další naši absolventi hledají práci samostatně v oboru a někteří, jak už to bývá, se rozhodnou pro jinou kariéru nebo další vzdělávání.

DSC_0174 DSC_0188

Jak vnímáte zájem o řemesla, řekněme, jak sledujete trend v posledních 10 letech?

Domnívám se, že se jedná o zájem tzv. „ve vlnách“. Sledujeme zvětšující se zájem třeba o umělecké kovářství, až do úrovně, že jsme museli zvětšit dílny, abychom uspokojili poptávku po tomto oboru. Naopak klesá zájem o obor truhlář. Tento pokles vnímám v souvislosti s menším počtem dětí, které vycházejí z 9. tříd základních škol. Navíc stále mezi rodiči převládá názor, že živit se rukama je něco méně významného. A že řemeslník málo vydělává. A to přece není pravda. Právě proto, že kvalitních řemeslníků je nedostatek, je jejich práce velmi dobře honorovaná a skutečný mistr se platí „zlatem“. Myslím, že se s tímto fenoménem setkal každý, kdo hledá kvalifikovaného řemeslníka. Čekací doby, když potřebujete něco od dobrého řemeslníka, jsou dlouhé právě z těchto důvodů. A možná proto se k nám vracejí absolventi gymnázií nebo ekonomických škol a mají zájem se vyučit řemeslu, protože nejsou schopni sehnat práci.

DSC_0131 DSC_0130

Jakým způsobem tedy zatraktivnit řemeslo? Máte nějaký tip, jak změnit myšlení, nejen rodičů?

Myšlení rodičů nebo jisté převládající klišé ve společnosti nelze změnit ze dne na den. Domnívám se, že jistý posun mohou přinést státní maturity anebo chystaná novinka – jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Možná rodiče budou více volit učební obory, kvůli tomu, že jednotná přijímací zkouška může být nad „síly“ jejich dětí.

Dneska si mnoho rodičů myslí, že jejich dítě musí být manažerem a nejlépe vysokoškolákem, lékařem, či právníkem a často nezohledňují známky a studijní předpoklady jejich dětí. Stává se nám, že rodiče tlačí děti, i přes podprůměrné známky na ZŠ, studovat gymnázium, a to i přesto, že má dítě zájem o řemeslo. A to jistě není dobře, jak pro dítě, tak ve finále pro celou společnost.

V poslední době ovšem pomáhá řemeslům nový trend, kdy se pořádají různé řemeslné jarmarky nebo trhy. Lidé se zde mohou seznámit s řemeslníky a s jejich prací, což může být pro mladé lidi inspirace pro volbu budoucího povolání.

DSC_0193 DSC_0140

Jak vnímáte společenskou debatu o reformách nejen učňovského školství? Dneska slyšíme hodně názorů, jak posunout náš systém vzdělávání dále.

Setkávám se s názory racionálními, které např. prezentuje současná vláda, ale bohužel vnímám i názory zcela nekonstruktivní. Uvedu příklad. Nedávno jsem slyšela názor, že učňovské školství je velmi drahé a mělo by se zrušit a nahradit obecnou střední školou s maturitou. Ten, komu toto nebude stačit, se může pak za 2 měsíce vyučit nějakému řemeslu. Takový výrok se, podle mého názoru, nesetkává s realitou. Jednak ne každý má studijní předpoklady pro absolvování gymnázia, jednak není možné se naučit teoreticky i prakticky nějakému řemeslu v tak krátké době. Doufám, že takové názory jsou pouze ze světa fantazie.

Věřím, že rodiče i jejich děti si postupně budou více uvědomovat, že řemeslná práce je velmi unikátní, kreativní a umělecká dovednost, která si zaslouží pozornost a rozvíjení.

DSC_0125

Paní Ing. Janě Porvichové, Ph.D. děkujeme za rozhovor. Více informací o Střední škole umělecké a řemeslné naleznete na webových stránkách www.ssuar.cz

Vaše,

logo