Seznamte se s Vaším kovářem

Michal Chudárek

Co Vás vedlo k tomu, stát se kovářem?
V době, kdy jsem se měl rozhodnout, čím ve svém životě budu, měl jsem 14 let a neměl jsem jasnou představu, co bude dělat. O kovářském řemesle jsem neměl ani potuchy. Nevěděl jsem, co toto řemeslo obnáší. Tak jsem se vydal na cestu do neznáma. Vyučil jsem v Brně v tehdejších Královopolských strojírnách.
Jak Vás tehdejší učňovské školství připravilo na vlastní výkon profese?
Sice jsem obdržel výuční list, ale teprve vlastní praxe mě naučila, jak se ke kovářskému řemeslu postavit. Nejvíc zkušeností jsem převzal hlavně od zkušených kovářských mistrů. Školství mi dalo pouze základy, ale ty jsem musel dále sám rozvíjet.
A kdy jste se rozhodl, že začnete podnikat?
Krátce po revoluci jsem si zařídil živnost. Začátky nebyly lehké, bylo mnoho věcí, které jsem musel řešit. Najít si vhodný prostor, pořídit si stroje, nářadí, zajistit si zakázky….. Vše bylo finančně a časově náročné. Musím ovšem říci, že tyto věci řeší každý začínající živnostník.
Jaké jsou z Vašeho pohledu výhody a také nevýhody pracovat jako živnostník?
Z mého pohledu je největší výhoda volnost a svoboda rozhodování, což za určitých okolností může být také nevýhodou. Nemáte nad sebou „šéfa“, který Vás bude motivovat k další práci (nebo také demotivovat:-)).
Je velmi příjemné, nevázat se na pracovní dobu, ale pracovat podle vlastního uvážení. Přirozeně musíte také plnit dohodnuté termíny sjednané se zákazníky. Stinná stránka podnikání může být platební morálka, která v ČR není nejlepší. A také fakt, že sice můžete lenošit pokud se Vám pracovat nechce, nicméně za Vás nikdo nic nezaplatí ani neudělá.
Pojďme k Vaší práci. Jaké nejzajímavější dílo jste vytvořil?
Ke všem dílům, které jsem vytvořil, mám kladný vztah, vždy se snažím vytvářet originální věci, nekopírovat konkurenci a dělat řemeslo starým poctivým způsobem. Mám kladný vztah ke starým kovářským výtvorům a je pro mě vždy potěšením a současně poctou, když mohu tyto díla opravovat a zanechat na nich svůj rukopis.
Co bývá nejčastější požadavek zákazníků, se kterým za Vámi přicházejí?
Požadavky zákazníků se liší a nelze říci, jaký je nejčastější, vždy záleží na tom, o jaké konkrétní dílo má jít. V dnešní době hlavní roli hraje bohužel cena a to i někdy na úkor samotného výrobku.
Jakým pracovním postupům se věnujete? Používáte např. 3D technologie anebo pracujete podle metdtd prověřenými staletími?
No, tak 3D technologie nepoužívám, stačí mi tužka a papír a 3D představivost. Dobrý řemeslník musí mít velmi dobrou představivost, technické myšlení a samozřejmě také zkušenosti, které získáte pouze praxí v oboru. Pokud se Vám něco nepovede na první dobrou, musíte si poradit a vyřešit problém, ať už technicky, funkčně nebo esteticky. Připouštím, že se může stát, že se Vám něco nepovede, ale nesmí se to dít příliš často.
Vaše řemeslo už není tak často vidět a stává se poměrně raritní. Co si myslíte, že by mohlo mladé liddt přivést ke kovařině?
Myslím si, že poslední dobou se tato situace začíná měnit. Já sám jsem oslovován, zda bych neměl zájem předat své zkušenosti mladým vyučeným kovářům. Jsem rád, že tomu tak je.
A kde Vás mohou návštěvníci webu remeslarna.cz najít?
Tvořím kousek od Zlína a kontakt na mě je k dispozici společně s prezentací některých mých prací na remeslarna.cz.

Michalovi děkujeme za rozhovor.