SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Matricaria Chamomilla s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, Identifikační číslo: 02362597, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218592 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže.

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři na dobu neurčitou. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V případě poskytnutí své fotografie souhlasím s tím, že veškeré fotografie, které nahraji do systému, budou veřejně dostupné a tyto fotografie jsou poskytovány zcela dobrovolně.

Dále beru na vědomí, že na stránky <a href="https://remeslarna.cz/">remeslarna.cz</a> nesmím vkládat takové fotografie, které porušují autorská práva nebo jiná práva dalších subjektů nebo platné obecně právní normy České Republiky.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodu odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@remeslarna.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů – pod registračním číslem subjektu 00052292. Více informací na www.uoou.cz.

Správce dále prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.